VKLJUČIMO SE - prireditev ob mednarodnem dnevu invalidov

Na naši šoli je potekala prireditev v počastitev mednarodnega dneva invalidov, ki ga praznujemo 3. decembra. Dali smo ji pomenljiv naslov Vključimo se, saj je to cilj, h kateremu vsi stremimo. Kot nastopajoči na prireditvi sta sodelovali tudi učenki, ki sta vključeni v projekt »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v  lokalno okolje«.3. december je za mednarodni dan invalidov oktobra 1992 z resolucijo razglasila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom, da bi v najširši družbi spodbudila vedno boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v življenje. Invalidi predstavljajo najštevilnejšo manjšinsko skupino v svetu in so edina skupina, katere član lahko postane vsak od nas v vsakem trenutku. Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije je skoraj 10 % prebivalstva oziroma 650 milijonov ljudi na svetu invalidnih, med temi pa jih je več kot 60 % starih med 15 in 64 let. Invalidnost prizadene povprečno 15–20 % prebivalstva vsake države. V Sloveniji je invalidom zagotovljeno vstopanje v celoten sistem socialnih in drugih pravic, da lahko živijo enako kot drugi.Na prireditvi so bili številni predstavniki različnih invalidskih društev, predstavniki občine Ptuj – podžupan Marjan Kolarič, podpredsednica projektnega sveta pri Zvezi delovnih invalidov Slovenije, mag. Andrejka Fatur Videtič, gostje iz sosednje Hrvaške iz Centra za vzgojo in izobraževanje Tomislav Špoljar iz Varaždina z ravnateljem Marinom Vučičem in drugi. Med govorniki na prireditvi je bila tudi ravnateljica OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, mag. Lidija Hameršak Marin.

V kulturnem programu so nastopali člani različnih invalidskih društev, učenci OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, tamburaši iz centra Varaždin in drugi.

Komentarji