Kdo smo in zakaj se želimo vključiti?

Smo učenci in strokovni delavci Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka s Ptuja.
Več informacij o naši šoli - novi stavbi, izobraževalnih programih, raznolikih aktivnostih in srčnih ljudeh - boste našli tukaj.V želji, da bi tudi naši učenci dobili priložnost preizkusiti se kot delovni državljani, smo pred tremi leti pričeli z inovacijskim projektom »Vključevanje mladostnikov s posebnimi potrebami v večinsko delovno okolje« in naredili prvi, a zelo pomemben korak v tej smeri. 
S šolskim letom 2017/18 želimo delovno prakso mladih s posebnimi potrebami nadgraditi in izbranim učencem osnovnošolskega programa z nižjim izobrazbenim standardom pomagati iskati ustrezne ter učinkovite programe izobraževanja za lažjo vključitev v delovno okolje, jih na tej poti spremljati, usmerjati in jim biti v oporo. Preseči namreč želimo, da mladi po zaključenem dvoletnem srednješolskem programu na trgu dela ostajajo nezaposljivi in obsojeni na življenje v izoliranem okolju na socialnem obrobju. Vsak ima namreč posebne danosti in talente, za katere bi bilo škoda, če bi ostali spregledani. Potrebujejo le priložnosti, da jih razvijejo v največji možni meri, in postanejo enakovredni člani naše družbe.

Dobrodošli na naši spletni strani, ki smo jo na kratko poimenovali Vključimo se. 
Vključiti se - to je naša želja, je naš cilj. Govorjenje o inkluziji ni vredno veliko, če ostajamo le pri besedah. Sprejmite nas. Tudi mi imamo svetu veliko dati. 

Komentarji