Projekt spodbujanja socialne vključenosti


Projekt »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje« financirata Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.
Na naši šoli se bo izvajal od avgusta 2017 do konca septembra 2022. 
Koordinator projekta na šoli je Vojka Havlas, v šolsko delovno skupino pa bodo vključeni tudi nekateri drugi strokovni delavci. 
V projektu tesno sodelujemo z dvema konzorcijskima partnerjema: poslovodečim Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik) ter Društvom Sožitje Ptuj

Namen projekta je oblikovanje programa za mlade s posebnimi potrebami, s pomočjo katerega se bodo lažje vključevali v lokalno socialno mrežo in večinsko delovno okolje. Opažamo namreč, da se naši bivši učenci po zaključku šolanja večinoma znajdejo v depriviligiranem položaju glede možnosti zaposlitve, ki je zelo zoženo in omejeno, posledično pa ostajajo na socialnem obrobju in (p)ostajajo najranljivejša populacija v naši državi. Z vključevanjem v projekt bodo imeli možnost izboljšati dostop do vseživljenjskega izobraževanja z usmerjenim razvijanjem socialnih interakcij, spretnosti in kompetenc, prejeti posamezniku prilagojeno poklicno svetovanje ter potrditi pridobljene kompetence. Vse omenjeno bo potekalo v povezavi z lokalnimi srednjimi šolami in domačim okoljem mladih s posebnimi potrebami.

Cilji projekta so naslednji:
  •         mladi s posebnimi potrebami bodo pridobili spretnosti za samostojnejše življenje in kompetence za uspešnejše vključevanje na trg delovne sile,
  •         imeli bodo večje možnosti vključevanja v različne institucije v lokalnem okolju za boljšo vključenost in sprejetost,
  •        vključili se bodo lahko v zanje primerno kvalitetno in razširjeno delovno prakso z namenom pridobivanja kompetenc pri iskanju nadaljnje zaposlitve,
  •         aktivnosti in dogodki projekta bodo s pomočjo različnih medijev in predavanj predstavljani širši javnosti, s čimer bomo krepili ozaveščanje lokalne (in širše) družbe.

Komentarji