Delavnica socialnih veščin: Prometna varnost

Na slovenskih cestah se dogaja vse preveč prometnih nesreč in vsi se sprašujemo, kako preprečiti tragedije. Med najpomembnejšimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti je prometna vzgoja otrok. Pomembno je, da se le-ta prične takoj, ko začne otrok sodelovati v prometu - kot potnik v vozilu, kot pešec ali kot kolesar. 
Zato smo se odločili, da za otroke, vključene v projekt spodbujanja socialne vključenosti v lokalno okolje, pripravimo delavnico na temo prometne varnosti. Učence smo seznanili, kako pomembno je, da pazijo na svojo varnost, ko so udeleženci v prometu.

Ker je ravno te dni na Ptuju potekala akcija prometne varnosti v okviru programa Jumicar, smo 18. oktobra 2017 izkoristili priložnost in vključili učence v praktično delo programa. Poudarek smo dali prepoznavanju prometnih znakov in upoštevanju prometnih predpisov. Program Jumicar otroke poučuje, kako se vesti v prometnem okolju, tako da so postavljeni v vlogo voznika in doživljajo dogodke, kot jih opaža, zaznava voznik v pravem prometu. Komentarji