Obisk prostorov Društva Sožitje Ptuj

Z učenci 8. in 9. razreda smo obiskali prostore društva Sožitje na Ptuju, s katerim sodelujemo v projektu »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«.
Društvo ima svoje prostore na Rajšpovi ulici 20 na Ptuju. Ustanovljeno je bilo leta 1967. Društvo združuje osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše oziroma skrbnike ter strokovne delavce in sodelavce.

V okviru Društva Sožitje Ptuj že od 1. januarja 2002 deluje varstveno-delovni center za opravljanje storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Znotraj VDC-ja se izvaja več programov ter drugih aktivnosti. To so:

1.     lastni program (glina, tekstil, papir, pralnica, urejanje okolja)

2.     kooperacijski program (sestava cevnih objemk, sestava vzmeti in vzvodov, izdelava žalnih pentelj, sestava kartonskih škatel)

3.     bivalna enota (vanjo je vključenih 12 oseb, odprta je od ponedeljka do petka)


Morda si bo v prihodnjih letih kdo od naših učencev delo našel prav v njihovem kooperacijskem programu. Skupaj lahko prav vsakemu damo občutek koristnosti in  pomembnosti - kar pa ni ključ do kakovostnega življenja samo oseb s posebnimi potrebami, ampak vseh nas. ;) 

Komentarji