Ogled srednjih šol na Ptuju


Učenci, ki so vključeni v projekt »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«, obiskujejo deveti razred. Šolsko leto se izteka in učenci iščejo in  izbirajo poti za na daljno izobraževanje. Učenci so na informativni dan obiskali nekatere srednje  šole. Po pogovoru z učenci smo prišli do spoznanja, da niso čisto prepričani, kje bi nadaljevali izobraževanje, zato smo se odločili, da jim omogočimo še obisk nekaterih šol, v okviru projekta. Najprej smo v torek, 20. 3. 2018, obiskali Šolski center Ptuj in sicer Strojno šolo in Biotehniško  šolo. Na obeh šola poteka nižje poklicno izobraževanje v katerega se lahko vključijo naši učenci .


STROJNA ŠOLA

Na strojni šoli potekajo programi za izobraževanje pomočnika v tehnoloških procesih. Učenci so spoznali delavnice in programe.
V eni izmed delavnic so si lahko sami naredili izdelek. Pri izdelavi so selo uživali. Izdelek so si lahko vzeli.



 

BIOTEHNIŠKA ŠOLA

Po uri in pol ogleda in aktivnosti na strojni šoli  smo se  vrnili na matično šolo na malico. Po malici smo se odpeljali na Grajenščak, kjer ima posestvo  z vinogradi in sadovnjaki Biotehniška šola.
Profesorica je učencem predstavila programe, v katere se lahko vpišejo. Na posestvu so imeli prakso dijaki prvih letnikov. Spekli so pizzo in rogljičke ter nam postregli tudi z jabolčnim sokom, ki ga sami pridelajo.




Komentarji