Go-car-go


Šolski center Ptuj že dlje časa aktivno sodeluje pri poklicni orientaciji osnovnošolcev. To sodelovanje so obogatili tako, da bi poznavanje določenih poklicev potekalo preko situacijskega in aktivnega učenja, ki udeleženca veliko bolj aktivira, saj se poklic predstavlja na osnovi realnega objekta, zanimivega za mlade. V ta namen so osnovnošolcem ponudili konkreten izdelek, ki je primeren za predstavitev vseh poklicnih področij, za katere center izobražuje.

Gre za dodelavo avtomobilčka na osnovnih šolah, kjer skozi skupinsko projektno delo omogočimo pridobivanje novega teoretičnega in praktičnega  znanja ter nenazadnje nova doživetja, saj so učenci prisotni v vseh fazah izdelave od načrtovanja do končne realizacije, ko bodo izdelek praktično preizkusili na tekmovanju. Učenci razvijajo sposobnosti delovanja v skupini, prevzemanja odgovornosti, sodelovanja in skupnega premagovanja izzivov, ki so nedvomno ključni za bodočo uspešno poklicno kariero.

Ker je vsak avtomobilček unikat in prav poseben, smo ga poimenovali kar ekstramobil. Z njim se lahko po rahlo nagnjenem terenu spusti en učenec.

Tudi učenci naše šole, ki so vključeni v projekt »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«  so izdelovali svoj ekstramobil - s ponosom so ga predstavili na 9. srečanju Go-car-go, ki je potekalo 15. maja 2018.

Z izdelovanjem so začeli v mesecu marcu, pod mentorskim vodstvom učitelja Marjana, bolj aktivno pa  meseca aprila in maja. Pri izdelovanju so sodelovali vsi učenci in učenke, ki so vključeni v projekt. Dobivali smo se dvakrat na teden.
Na tekmovanju nismo sodelovali izdelovalci avtomobila, ker smo bili zasedeni z drugo dejavnostjo, zato so namesto nas nastopili učenci nižjih razredov.


  

Na tekmovanju so se učenci kar solidno odrezali in za nagrado nam je pripadel ogled Tovarne glinice in aluminija Talum v Kidričevem. Tovarno so si  učenci ogledali v sredo, 23. 5. 2018. Nad videnim so bili navdušeni.


Komentarji