Izobraževanje: Moja poklicna prihodnost


V petek, 30. 8. 2019, je bilo v Ljubljani v gospodarskem razstavišču organizirano izobraževanje Moja poklicna prihodnost za pedagoge in mentorje Otroškega parlamenta.
Med predavatelji so spregovorili dr. Miha Lovšin s Centra RS za poklicno izobraževanje, mag. Tatjana Štinek iz OOP zbornice Celje, ga. Andreja Sever z GZ Slovenije, mag. Ines Gregorić in mag. Tilka Jamnik.
Prejeli smo tudi e-zbornik (natisnjen v arhivu) s povzetki vseh predavanj.Najpomembnejše ugotovitve, ki smo jih na predavanju zbrali, so naslednje.

Pri odločanju za poklicno prihodnost (se) morajo mladostniki:

1.  najprej ugotoviti, kakšne so njihove sposobnosti, kompetence in interesi, saj je odločitev glede izobraževanja pomembna (ne pa odločilna),

2.     spoznati in oceniti lastne želje, interese, vrednote, sposobnosti, znanja, osebnostne lastnosti (pri oceni jim lahko pomagajo starši in učitelji),

3. naučiti različnih veščin, kot so odločanje, reševanje problemov, načrtovanje, ugotavljanje trga dela … se na teh področjih opolnomočiti,

4. med veščinami spoznati in osvojiti: iskanje informacij, radovednost, kritično sprejemanje informacij, učinkovito učenje, delovne navade, učenje iz preteklih izkušenj, prevzemanje odgovornosti  …,

5.   pri prehajanju med ravnmi izobraževanja in na poklicno pot upoštevati: mreženje, doseganje zastavljenih ciljev, vztrajnost …, ter dejstvo, da vsak prehod ni optimalen, da je včasih potrebno narediti nov korak, ovinek na drugo pot),

6.  zavedati, kaj vpliva na izbiro srednje šole: dopoldanski/popoldanski pouk, ugoden urnik, splošno družbeno mnenje, sloves šole, kam se vpisujejo prijatelji …

7.      aktivirati v prostem času (popoldan, med počitnicami …),

8.      izuriti tehnične, socialne in sodelovalne spretnosti,

9.  pripraviti na informativni dan – da se zavedajo, kam grejo in kaj želijo izvedeti (sprašujte, kaj šola izvaja zdaj in kako točno to poteka).

V obzir moramo pedagogi (in starši) vzeti tudi naslednje.

-         Dejstvo, da so mladi vse bolj fizično osamljeni. Spodbuditi je potrebno premislek, kaj lahko ukrenemo glede tega.
-         Komunikacija mladih je zelo pomembna.
-     Cilj ni enak željam. Cilj je uresničljiv (če je realen) in različen za vsakega posameznika.
-     Mladim bi prišle prav informacije, ki bi jih lahko dobili na okrogli mizi s podjetniki ipd.
-         V pomoč pri izbiri šole/poklica jim je spletna stran mojaizbira.si (testi …)
-  V letu 2019 delodajalci iščejo predvsem: kuharje, natakarje, CNC-upravljavce, ključavničarje, viličariste, skladiščnike, elektrikarje …Komentarji