Mica Nogavica v 1. razredu OŠ Olge Meglič


V četrtek, 17. 10. 2019, smo se vrnili na Olgico. Tudi v 1. razredu so učenci želeli prisluhniti naši zgodbi. Najprej smo obiskali 1. a, nato pa še 1. b. Obe skupini sta se namestili na blazine in z zanimanjem spremljali, kako je Mica Nogavica iskala pot skozi gozd.

Največ zanimanja je v obeh skupinah požela veččutna delavnica. Uporaba čutil, ki jih v večjem obsegu uporabljajo slepe oz. slabovidne osebe, ni zmeraj samoumevna. Učenci in učenke so najprej preizkušali sluh in voh, v nadaljevanju pa so vsi imeli možnost segati v škatlo gozdnih zakladov. Z rokami so tipali različne kose, ki jih najdemo v gozdu, pa tudi nekaj takih, ki jih najdemo na polju ali v hiši.


Učence obeh razredov smo obdarili s slikanico Mica Nogavica. Nismo jim pozabili povedati, da jo je lani ilustrirala naša učenka, saj smo na to lahko ponosni.

Za evalvacijo bralne urice z delavnico, ki lahko pride prav tudi siceršnji šolski obravnavi gozdne tematike, smo pripravili pobarvanko – dopolnjevanko in prav tako podarili učiteljici.
Komentarji