Konferenca Hendikep, družbena pravičnost in enake možnosti

V četrtek, 5. decembra 2019, popoldne smo partnerji v projektu spodbujanja socialnega vključevanja izvedli 2. konferenco o našem delu in rezultatih, ki jih dosegamo. Konferenca se je odvijala v prostorih Fakultete za socialno delo, predavalnica pa je bila polna poslušalcev - študentk in drugih povabljenih gostov.

Konferenca je zajemala 5 predavanj:
- dr. D. Rutar: Družbena pravičnost in egalitarnost namesto inkluzije
- R. Kralj in T. Bojc: Aktivnosti v okviru projekta SVLO za podporo vključenosti mladih z manj priložnostmi v lokalno okolje in na trg dela
- V. Havlas: Vključimo se - da bi doživeli, naredili, pridobili izkušnje
- I. Praznik: Pomen socialnih mrež in skupnostne skrbi za približevanje trgu dela in neodvisno življenje
- R. Bošnik: Ozaveščenost in stališče mladega človeka z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju

Komentarji